Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie – liceum

Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie – liceum

Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie - liceum

Lista zajęć wynikających z podstawy programowej do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w Instytucie Odkrywania Tajemnic